top of page

Don't bring Jordan

EXAMENSARBETE vid YRGO
Art Director & Copywriter

Hur kan vi lyfta kvinnor och ickebinära från reklam- och kommunikationshistorien för att påverka framtida kreatörer? 

Så löd frågeställningen som jag, Emelie Jonson och Olivia Segerqvist undersökte när vi genomförde vårt examensarbete under tredje terminen på utbildning Art Director & Copywriter vid Yrgo. Vi ville undersöka och skriva om hur det har sett ut, samt ser ut idag för verksamma kvinnliga och ickebinära kreatörer i reklambranschen. Vi ville också undersöka hur det har sett ut med förebilder – vilka såg de seniora kreatörerna upp till när de var nya i branschen? Och har de juniora kreatörerna som utbildar sig idag påverkats av bristen på kvinnliga förebilder? Vi ville se efter om vi kunde göra skillnad, både för oss själva men också för framtida kreatörer. 

Vår research bestod bland annat av att läsa artiklar och litteratur. Men den bestod också av att intervjua verksamma kreatörer och skicka enkäter till studenter som utbildar sig inom reklam och kommunikation. Vi undersökte hur många reklambyråer som är döpta efter män, och vi försökte få en uppfattning om hur många kvinnor som vunnit reklamtävlingar, samt suttit i juryn för dem. 

Framförallt fick vi ta del av många kvinnors upplevelser om hur det är och har varit att arbeta i den mansdominerande reklambranschen. Många uttryckte att de har blivit inkallade oförberedda till möten, eller enbart blivit inkallade till möten för att det ska se bra ut eller för att jämna ut könsfördelningen. De uttryckte också att det har varit mycket svårt att kombinera privatlivet med karriären. De upplever också att de behöver arbeta betydligt hårdare än deras manliga kollegor, vars felsteg ofta går under radarn. 

Korrespondenter som deltog:
Ulrika Good, copywriter 

Sara Lund, grafisk formgivare och föreläsare

Maria Hellbjörn, VD och kommunikationsstrateg 
Maja Kipatsi Danell, copywriter
Maria Alexén, varumärkesstrateg

examensrapport_famsida.jpg
examensrapport_sida2.jpg
final_3.png

"Maria, you know, it's a shame you don't get to go to client meetings and presentations, but it's so much easier to bring Jordan."
– Manlig Creative director

examensrapport_sida19.jpg
bottom of page