top of page

Urinoaren

48h är Sveriges största reklamtävling för studenter. Man delas in i team, blandade personer från olika skolor, och ska under 48h lösa en brief. År 2020 var kunden Real Stars som är en ideell förening vars mål är att stoppa trafficking. De gav oss briefen att skapa en lösning som får män att prata med varandra om sexköp. 

Genom vår research fick vi reda på att sexköparna ofta är missnöjda med sitt befintliga sexliv och ser sex som en mänsklig rättighet. Samhällsstrukturer och normer uppmuntrar generellt mäns sexuella drifter på ett skadligt sätt, sällan ifrågasätts eller samtalas det om det. De flesta sexköpare köper oftast sex innan de har hunnit fylla tjugofem år, därför valde vi att rikta vår kampanj mot en yngre målgrupp, ålder 18-25. 

 

Urinoaren – ett samtalsrum för män. Genom att ge unga män verktyg och möjlighet att samtala med varandra kan attityder och värderingar förändras på lång sikt. En urinoar i sig är en plats exkluderad från kvinnor, den är endast till för män. Urinoaren är en digital plattform, då majoriteten av unga män idag befinner sig på nätet. Lanseringen av Urinoaren sker genom en urinoar/monter på Järntorget i Göteborg. Posters sätts upp på urinoarer och toaletter runt om på krogar i stan, dessa posters går även att tas ut i sociala medier. Urinoaren och särskilt lanseringen skapar buzz och får både män och allmänheten att börja samtala om sexhandel.

d557e977-7207-447c-ae93-9520e1356471_rw_
1563a895-0661-47f0-9aaf-2e2e2240b0b4_rw_
dd434241-bedf-4aa1-82a1-4de4b32ada87_rw_
b540a736-042e-403a-b351-5f8422d6ee93_rw_
some-urinoaren.png
some-urinoaren.png

Art Director

Emma Kristensson  

Art Director assistant

Evelina Ros

Projektledare

Kristin Lexér

Copywriter

Martina Sandström

48h/Yrgo

Student case 

bottom of page